Особливості роботи видавництв в залежності від економічної природи їх діяльності

У сучасному світі видавничої справи існує багато класифікацій та розмежувань видавництв за різними критеріями. Видавництва в Києві чи в інших містах України відрізняються між собою за цілою низкою параметрів починаючи від економічних чинників і закінчуючи внутрішніми відмінностями та структурним підпорядкуванням самих видавництв. В залежності від форми власності, масштабів роботи, вікових груп цільової аудиторії (на які розрахована продукція), знакового принципу, тематики, підпорядкованості, економічної природи господарювання існує багато різних видів суб’єктів видавничої діяльності. Звісно, виділення критеріїв та поділ видавництв за ними є в певній мірі умовним та відносним, але таке узагальнення дозволяє краще орієнтуватися в специфіці діяльності сучасних книжкових видавництв та більш глибоко зрозуміти їх основні відмінності.

Зупинимось більш детально на економічній природі діяльності видавництв. За цим критерієм всі видавництва розділяють на дві основні групи – комерційні та некомерційні. До першої групи відносять тих суб’єктів видавничої діяльності, основною метою яких є отримання прибутку від видавництва книг та іншої випущеної продукції. Це зовсім не означає, що цей мотив є єдиним в їх діяльності, але він є базовим та основоположним. Комерційні видавництва можуть мати і ряд інших цілей в своїй роботі, але при виборі основної стратегії своєї діяльності та у важливих, вирішальних ситуаціях мотив отримання прибутку виходить на перший план. Найчастіше весь процес підготовки та випуску продукції (видавництво книг, журналів, газет) розглядається як підготовка товару для продажі.

Окрім комерційної існує інша природа діяльності сучасних видавництв – некомерційна. Це зовсім не означає, що видавництва з цієї групи займаються виключно благодійністю і не отримують ніякого прибутку від своєї діяльності. Це означає лише те, що головною метою діяльності таких видавництв не є збагачення і що можливий прибуток не може бути розподілений між власниками такого видавництва. Найчастіше метою роботи некомерційних видавництв є пропаганда чи просвіта, а існують вони при різних музеях, фондах, університетах чи державних організаціях. Головним критерієм відбору матеріалів для публікації є не їх можлива популярність, а наукова чи практична значимість. Некомерційні видавництва не женуться за збагаченням, їм не потрібно видавати книжки, які відповідають смакам широкої аудиторії потенційних читачів, вони можуть собі дозволити публікувати ті, матеріали, які дійсно мають значення. Звичайно, для видавництва книг та іншої поліграфічної продукції необхідні кошти і не малі, тому некомерційним видавництвам теж потрібні джерела фінансування їхніх проектів. В їх ролі можуть виступати держава, різні благодійні організації та фонди, спонсорська підтримка.

+1+2+3+4+5 (Нет голосов)
Loading ... Loading ...
 
                                      Категории: Остальное 

       Понравилась статья? Не забудь нажать "+1" 


Добавить комментарий

ВНИМАНИЕ! Возможна задержка публикации комментариев.

Ваш e-mail никогда не будет опубликован. Обязательные поля помечены *.

*

*

Ваш комментарий: